2017-01-11

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Kompleksową obsługę Odbiorców ciepła prowadzi:

 

Biuro Obsługi Klienta
35 - 051 Rzeszów
ul. Staszica 24 pok. 212
tel. (17) 854 35 94, 875-31-50

 

Informacje na temat przyłączenia do sieci ciepłowniczej są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.mpecrzeszow.pl lub można je uzyskać bezpośrednio w Dziale Rozwoju Spółki pod adresem:

 

35 - 051 Rzeszów
ul. Staszica 24 pok. 220
tel. (17) 854 52 22 wew. 2020

 

Pogotowie Ciepłownicze dyżuruje całą dobę pod adresem:

 

Rzeszów ul. Kochanowskiego 25
tel. (17) 85 25 993 "993"

 

Administracja Spółki pracuje w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

tel. przez centralę: (17) 854 52 09; 854 52 22; 854 52 37; 854 52 51; 854 52 66
Sekretariat Zarządu: tel. (17) 854 15 42; tel. fax. (0 17) 854 17 07

 

Prezes Zarządu w sprawach skarg i zażaleń przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się